Metoder & Tilgang

Jeg tilpasser metode og perspektiv ud fra dine behov og ønsker og jeg vægter videnskabeligt underbyggende metoder og perspektiv fra:


  • Kognitiv adfærdsterapi (KAT), og Acceptance and Committment Therapy (ACT)
  • Interpersonel terapi
  • Parterapi med afsæt i Emotionsfokuseret parterapi
  • Neuropædagogik fx Low arousal Approach og Collaborative and Proactive Solutions (CPS)
  • Fysisk orienterede metoder fx mindfulness og progressiv afslapning.
  • Tilknytningsorienterede familiesamtaler


Ambition

Min ambition er altid at møde dig nysgerrigt og åbent. Jeg vil sammen med dig afdække de udfordringer du ønsker hjælp til, og fokusere på dine ressourcer for at finde frem til løsninger.