Jeg tilbyder

Hvis du er i tvivl om du, eller dit barn har behov for udredning og behandling,

så book en tid til en vurderende samtale.     

UDREDNING & UNDERSØGELSER

Udredning af ADHD/ADD


Udredning af ASF-Autismespektrumforstyrrelser


Børnepsykologiske undersøgelser


Forældrekompetence-undersøgelser


Samspil mellem barn-forældre


BEHANDLING & RÅDGIVNING


Behandling af depression, angst, ocd og stresstilstande


Parterapi


Rådgivning til forældre

Psykoedukation om ADHD og Autisme


Alle samtaler kan tilbydes online efter en første samtale med fysisk fremmøde


SUPERVISION & FORELÆSNINGER

For psykologer og læger tilbydes supervision


Forelæsninger og workshops til virksomheder, bl.a i LOW AROUSAL og CPS-tilgange


Projektledelse ved implementering af evidensbaseret klinisk praksis eller Low arousal tilgange i skoler og kommuner
Tag gerne kontakt for at høre mere om mine tilbud.

UDREDNINGER TIL BØRN, UNGE OG VOKSNE


Som specialist i klinisk psykologi tilbyder jeg udredning og diagnosticering af forskellige psykiatriske tilstande inklusive neuropsykiatriske tilstande som ADD/ADHD og Autisme. Jeg følger som minimum Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt internationelt anerkendte metoder og har mulighed for at skræddersy udredningsforløbet ud fra behov og graden af kompleksitet. 

En udredning vil, foruden at afklare om en diagnose kan stilles, altid beskrive funktionsniveauet inklusive både ressourcer og udfordringer, samt anbefalinger om eventuel behandling eller tilpasninger som vil være hjælpsomme. 


Hvad kan en udredning typisk indeholde?


  • Vurderende samtale: 

Alle udredninger starter med en indledende samtale, hvor en første psykiatrisk vurdering laves. Der spørges ind til tidlig udvikling, livsforløb samt aktuel situation og til de symptomer den enkelte henvender sig med. Der vil også screenes bredt for anden psykopatologi. Samtalen afsluttes med en vurdering af om der er baggrund for at udrede yderligere, samt en foreløbig plan.


  • Anamnese (sygehistorie) med forældre/pårørende


  • Udfyldelse af spørgeskemaer


  • Indhentning af sagsakter, fx skoleudtalelse, tidligere vurderinger, udtalelser. 


  • Kliniske interviews / samtaler


  • Psykologiske / neuropsykologiske undersøgelser, for eksempel: 

Test af opmærksomhed

Test af eksekutive funktioner

ADOS, specifik autismeobservation

Samspil mellem forælder og barn

Kognitive tester som WISC eller WAIS


  • Opgør og sammenfatning af alle tests og informationer, konklusion og diagnostik.


  • Rapportskrivning


  • Tilbagemelding af undersøgelsen og udlevering af erklæringHvis du er i tvivl om du eller dit barn har behov for et helt udredningsforløb, så book en tid til Vurderende samtale her.